największa baza literatury słowackiej

Twój koszyk jest pusty
Siła literatury
2014-01-27 10:46:19

Funkcjonujące od 1997 roku Stowarzyszenie Beletrystów (Szépírók Társasága) zrzesza pisarzy bliskich siebie ideowo, działających w duchu wzajemnego poszanowania dorobku literackiego. Jest to organizacja twórczo-usługowa, reprezentująca interesy swoich członków. Członkowie stowarzyszenia nie zajmują się wyłącznie literaturą piękną, są krytykami literackimi, tłumaczami literatury pięknej, menadżerami literatury,czynnie uczestniczącymi w działalności i życiu organizacji. Stowarzyszenie dwukrotnie w roku zwołuje walne zebranie, wówczas podejmowana jest decyzja o przyjęciu nowych członków.

Dzisiaj do stowarzyszenia należy ponad 300 członków na Węgrzech i na całym świecie, z różnych generacji pisarzy. Należą do niego chociażby: Imre Kertész, Vik- tor Horváth, Ádám Bodor, Péter Esterházy, György Spiró, Ottó Tolnai, György Dragomán. Stowarzyszenie stara się również pielęgnować pamięć o tych autorach, którzy są obecni tylko poprzez swoją twórczość i powstałe dzieła, jak między innymi Magda Szabó czy Miklós Mészöly.

Zadaniem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów pisarzy, przekazywanie informacji, pomoc w utrzymywaniu kontaktów z członkami stowarzyszenia, a także przybliżanie czytelnikom książek i ich autorów na wieczorach literackich, forum publicznym oraz festiwalach. Stowarzy- szenie organizuje imprezy i zajmuje się ich urządzaniem na terenie Węgier i za granicą. Wieczory literackie odbywają się zarówno w bibliotekach, szkołach podstawowych i średnich, na uniwersytetach, jak i w knajpach, klubach i miejscach publicznych, aby literatura była żywa i bliska czytelnikowi. Ważnym wydarzeniem w działalności sto- warzyszenia jest odbywający się corocznie od 2004 roku, przygotowywany dla licznej publiczności, kilkudniowy festiwal literacki mający swoją tradycję i odnoszący duże sukcesy, który corocznie ma inną nazwę. Organizowane były także imprezy tematyczne o ugrupowaniach literackich okresu Kádára, o ubóstwie, o literaturze dziecięcej. Warto wspomnieć również o udanych edycjach festiwalu pt. Kobiety w męskim świecie lub Sąsiedztwo, wolność, poświęconych literaturze kobiecej
i męskiej – slogan ostatniej edycji brzmiał Przyprowadź z sobą pisarza z innego kraju. Gośćmi byli pisarze z Nie- miec, Rumunii, Serbii i ze Słowacji. Zapoczątkowany został cykl wieczorów pamięci zatytułowany In memoriam, upamiętniający nieżyjących członków stowarzyszenia. Od 2001 roku Stowarzyszenie przyznaje coroczną Nagrodę „Beletrysty” w trzech kategoriach (proza, wiersz, esej).

Nagrodę przyznaje się na podstawie werdyktu trzech jurorów wybranych przez członków towarzyszenia w poprzednim roku. Dotychczas nagrodzeni pisarze to: György Spiró, Ádám Bodor oraz László Krasznahorkai.

 

Tekst: Zsófia Szilágyi, tłum. praca zbiorowa

[ < powrót ]